Makerspace Åmål

Publicerad

Nu har de sex pilotprojekten som fått finansiering i Ungas Innovationskrafts ansökningsomgång ”Mötesplatser för ungas idéutveckling” kommit igång.

Läs mer...
Läs fler nyheter